Chirurgie, traumatologie, RTG

Chirurgická operace

Komplexní chirurgická péče

> Všeobecná chirurgie

> Traumatologie

> Cévní chirurgie

> Proktologie

> Ambulantní chirurgické zákroky

> Operace ve smluvním zařízení našimi lékaři

Součástí je i nově vybavené RTG pracoviště

Online anebo telefonicky

Ordinační doba

* Každé liché pondělí provoz jen na objednání, operační zákroky.

Poslední pacient bude ošetřen 30 min před koncem ordinační doby.

Provozní doba: v pracovní dny denně od 06:00 do 14:00

Naše prostory a tým

1/4
People%20icons.%20Vector%20available._ed

MUDr. Miroslav Malchar

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie

Vedoucí lékař

Vzdělání

> Atestace v oboru chirurgie II. stupně

> Atestace v oboru chirurgie I. stupně

> Univerzita Palackého v Olomouci

Platné licence udělené Českou lékařskou komorou

> Pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru chirurgie

Diplom celoživotního vzdělávání: ANO

People%20icons.%20Vector%20available._ed

Lenka Malcharová

Všeobecná sestra

Vzdělání

> Střední zdravotní škola Trutnov

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra: ANO

People%20icons.%20Vector%20available._ed

MUDr. Vladimír Hrabal

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru

chirurgie

Vzdělání

> Atestace v oboru chirurgie II. stupně

> Atestace v oboru chirurgie I. stupně

> Univerzita Palackého v Olomouci

Platné licence udělené Českou lékařskou komorou

> Pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru chirurgie

Diplom celoživotního vzdělávání: ANO

Koho a co ošetříme

 A. Zdravotnické služby bez úhrady poskytujeme za těchto podmínek:

 • Pacient je pojištěn u zdravotní pojišťovny, se kterou má naše zdravotnické zařízení smlouvu na úhradu poskytnuté chirurgické zdravotní péče.

 • Naše zdravotnické zařízení má požadovaný chirurgický zdravotní výkon s příslušnou zdravotní pojišťovnou pacienta nasmlouván.

 • Není naplněna kapacita ambulance.

B. Zdravotnické služby poskytujeme za splnění výše uvedených podmínek v těchto segmentech:

1. Všeobecná chirurgie

 • Vyšetření břicha (akutní bolesti, onemocnění slepého střeva, kýly, onemocnění žaludku a střev)

 • Ošetření kožních afekcí (abscesy, zarůstající nehty, apod.)

 • Vyšetření a léčba onemocnění kloubů a šlach

 • Vyšetření pacienta před operací s chirurgickým onemocněním

 • Předoperační a pooperační chirurgická péče

2. Traumatologie

 • Primární ošetření úrazů (ošetření ran, popálenin, omrzlin, úrazů končetin, páteře, hrudníku, břicha, pánve, hlavy)

 • Léčebná péče poúrazových stavů (převazy ran, pooperační péče, léčba pohmožděnin, podvrtnutí, vymknutí, zlomenin, poranění šlach a svalů)

3. Cévní chirurgie

 • Péče o pacienty s křečovými žilami (klinické vyšetření, sklerotizace žil, ambulantní odstranění retikulárních žil, indikace k operaci, pooperační péče, atd.)

 • Péče o pacienty s ischemickou chorobou cév končetin (klinické vyšetření, indikace k operaci, vasodilatační terapie, pooperační péče)

4. Proktologie

 • Vyšetření konečníku (bolesti, krvácení, poruchy vyprazdňování, atd.)

 • Péče o pacienty s onemocněním konečníku (hemoroidy, praskliny, výrůstky, atd.)

 • Endoskopická vyšetření (anoskopie, rektoskopie)

 • Drobné ambulantní zákroky na konečníku (excize polypů, incize trombozovaných hemoroidů, atd.)

5. Ambulantní chirurgické zákroky

 • Operace karpálních tunelů

 • Operace Dupuytrenovy kontraktury

 • Odstranění podkožních útvarů (lipomy, cysty, ateromy, ganglia)

 • Odstranění kožních afekcí (znaménka, fibromy, hemangiomy, dermatofibromy, veruky)

C. U pacientů vyžadující odstranění znamének a dalších drobných kožních afekcí požadujeme doporučení kožního nebo registrujícího praktického nebo dětského lékaře.