Gynekologie a péče o těhotné

Lékař zkoumá těhotná žena

Komplexní gynekologická péče

> Preventivní péče

> Odborné poradenství ve výběru antikoncepce

> Moderní léčba klimakteria

> Rozšířená diagnostika a léčba neplodnosti

> Péče o těhotné v celém spektru

> Diagnostika a léčba všech onemocnění na základě nejnovějších vědeckých poznatků

Součástí je i nový moderní ultrazvuk.

Online anebo telefonicky

Ordinační doba

* Jen na objednání.

Poslední pacient bude ošetřen 30 min před koncem ordinační doby.

Provozní doba: v pracovní dny denně od 06:00 do 14:00

Naše prostory a tým

1/3
People%20icons.%20Vector%20available._ed

MUDr. Ondřej Malchar

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru

gynekologie a porodnictví

Vzdělání

> Atestace v oboru gynekologie a porodnictví

> Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzitní pedagog Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

> Vedoucí lékař ambulantního úseku Porodnicko - gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

> Lékař Centra asistované reprodukce Fakultní nemocnice Olomouc

> Lékař Centra léčby endometriózy a chronických pánevních bolestí

Fakultní nemocnice Olomouc

People%20icons.%20Vector%20available._ed

MUDr. Pavel Holub

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru

gynekologie a porodnictví

Vzdělání

> Atestace v oboru gynekologie a porodnictví II. stupně

> Atestace v oboru gynekologie a porodnictví I. stupně

> Univerzita Palackého v Olomouci

Platné licence udělené Českou lékařskou komorou

> Pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru gynekologie a porodnictví

Diplom celoživotního vzdělávání: ANO

People%20icons.%20Vector%20available._ed

Iveta Ondruchová

Všeobecná sestra

Vzdělání

> Střední zdravotní škola Vsetín

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra: ANO