Infuzní terapie

NEMOCNICE

Individuální infuzní terapie

> Terapie bolestivých stavů

> Odborný dohled

> Maximální komfort

> Odborné vstupní vyšetření

> Závěrečné zhodnocení efektu

Online anebo telefonicky

Ordinační doba

Jen na objednání

Provozní doba: v pracovní dny denně od 06:00 do 14:00

Naše prostory a tým

1/3
People%20icons.%20Vector%20available._ed

MUDr. Miroslav Malchar

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie

Vedoucí lékař

Vzdělání

> Atestace v oboru chirurgie II. stupně

> Atestace v oboru chirurgie I. stupně

> Univerzita Palackého v Olomouci

Platné licence udělené Českou lékařskou komorou

> Pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru chirurgie

Diplom celoživotního vzdělávání: ANO

People%20icons.%20Vector%20available._ed

Lenka Malcharová

Všeobecná sestra

Vzdělání

> Střední zdravotní škola Trutnov

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra: ANO

People%20icons.%20Vector%20available._ed

Iveta Ondruchová

Všeobecná sestra

Vzdělání

> Střední zdravotní škola Vsetín

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra: ANO