Náš tým

People%20icons.%20Vector%20available._ed

MUDr. Miroslav Malchar

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie

Vedoucí lékař

Vzdělání

> Atestace v oboru chirurgie II. stupně

> Atestace v oboru chirurgie I. stupně

> Univerzita Palackého v Olomouci

Platné licence udělené Českou lékařskou komorou

> Pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru chirurgie

Diplom celoživotního vzdělávání: ANO

People%20icons.%20Vector%20available._ed

MUDr. Vladimír Hrabal

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru

chirurgie

Vzdělání

> Atestace v oboru chirurgie II. stupně

> Atestace v oboru chirurgie I. stupně

> Univerzita Palackého v Olomouci

Platné licence udělené Českou lékařskou komorou

> Pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru chirurgie

Diplom celoživotního vzdělávání: ANO

People%20icons.%20Vector%20available._ed

MUDr. Ondřej Malchar

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru

gynekologie a porodnictví

Vzdělání

> Atestace v oboru gynekologie a porodnictví

> Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzitní pedagog Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

> Vedoucí lékař ambulantního úseku Porodnicko - gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

> Lékař Centra asistované reprodukce Fakultní nemocnice Olomouc

> Lékař Centra léčby endometriózy a chronických pánevních bolestí

Fakultní nemocnice Olomouc

People%20icons.%20Vector%20available._ed

MUDr. Pavel Holub

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru

gynekologie a porodnictví

Vzdělání

> Atestace v oboru gynekologie a porodnictví II. stupně

> Atestace v oboru gynekologie a porodnictví I. stupně

> Univerzita Palackého v Olomouci

Platné licence udělené Českou lékařskou komorou

> Pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru gynekologie a porodnictví

Diplom celoživotního vzdělávání: ANO

People%20icons.%20Vector%20available._ed

MUDr. Petr Wirth

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru

radiologie a zobrazovací metody

Vzdělání

> Atestace v oboru radiologie a zobrazovací metody

> Univerzita Palackého v Olomouci

Oprávnění k výkonu soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba: ANO

People%20icons.%20Vector%20available._ed

MUDr. Radmila Hurská

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru

radiodiagnostika

Vzdělání

> Atestace v oboru radiodiagnostika II. stupně

> Atestace v oboru radiodiagnostika I. stupně

> Univerzita Palackého v Olomouci

Platné licence udělené Českou lékařskou komorou

> Pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru radiodiagnostika

Diplom celoživotního vzdělávání: ANO

People%20icons.%20Vector%20available._ed

Lenka Malcharová

Všeobecná sestra

Vzdělání

> Střední zdravotní škola Trutnov

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra: ANO

People%20icons.%20Vector%20available._ed

Iveta Ondruchová

Všeobecná sestra

Vzdělání

> Střední zdravotní škola Vsetín

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra: ANO

People%20icons.%20Vector%20available._ed

Marta Korgerová

Radiologický asistent

Vzdělání

> Střední zdravotnická škola Olomouc

People%20icons.%20Vector%20available._ed

Jana Malachovská, DiS.

Diplomovaný radiologický asistent

Vzdělání

> Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola Brno

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru radiologický asistent: ANO