RTG pracoviště

Lékař s mamografie

Moderní RTG pracoviště

> RTG doplňující chirurgickou a traumatologickou diagnostiku

> Odborně vyškolený personál

> Maximální bezpečnost

> Pravidelné kontroly

Zcela nový moderní RTG přístroj

Online anebo telefonicky

Ordinační doba

Jen na objednání

Provozní doba: v pracovní dny denně od 06:00 do 14:00

Naše prostory a tým

1/3
People%20icons.%20Vector%20available._ed

MUDr. Radmila Hurská

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru

radiodiagnostika

Vzdělání

> Atestace v oboru radiodiagnostika II. stupně

> Atestace v oboru radiodiagnostika I. stupně

> Univerzita Palackého v Olomouci

Platné licence udělené Českou lékařskou komorou

> Pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru radiodiagnostika

Diplom celoživotního vzdělávání: ANO

People%20icons.%20Vector%20available._ed

MUDr. Petr Wirth

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru

radiologie a zobrazovací metody

Vzdělání

> Atestace v oboru radiologie a zobrazovací metody

> Univerzita Palackého v Olomouci

Oprávnění k výkonu soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba: ANO

People%20icons.%20Vector%20available._ed

Jana Malachovská, DiS.

Diplomovaný radiologický asistent

Vzdělání

> Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola Brno

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru radiologický asistent: ANO

People%20icons.%20Vector%20available._ed

Marta Korgerová

Radiologický asistent

Vzdělání

> Střední zdravotnická škola Olomouc